Na co se těšit v Portu

Na co se těšit v Portu

Portská diecéze přijme české poutníky od 26. do 31. července. Většina bude ubytována v rodinách z Porta a blízkého okolí. Místní mládež připravuje rozmanitý program ve farnostech, obohacující setkání, kulturní a společenské události. Bude prostor i pro ztišení, společné slavení mše svaté a sdílení víry s mladými z celého světa.

Od středy 26. do pátku 28. července se mohou mladí v dopoledních hodinách účastnit dynamického programu a setkání v hostitelských farnostech. Odpolední program je zajištěn v centru měst Porto a Gaia, kde bude možné navštívit turisticky a kulturně zajímavá místa, zajít do kostela na adoraci, na modlitbu Taizé nebo ke svátosti smíření. Součástí programu budou také koncerty a umělecká vystoupení. Večer se poutníci vrátí do hostitelských rodin.

V sobotu 29. července dopoledne bude portský biskup D. Manuel da Silva Rodrigues Linda sloužit mši svatou pro celou diecézi. Odpoledne poutníci budou poznávat portugalskou kulturu - tanec, divadlo, tradiční, klasickou i moderní hudbu.

Závěr předprogramu v diecézích, neděle 30. června, proběhne v rodinnějším duchu. Poutníci se svými hostitelskými rodinami oslaví Eucharistii, společně poobědvají a budou spolu po celé odpoledne. Poslední večer prožijí mladí s účastníky ze své diecéze na diecézním večírku.

V pondělí 31. července se poutníci vydají na cestu do Lisabonu na Světové dny mládeže.

Dny v diecézi slouží jako příprava k lepšímu prožití Světových dnů mládeže v Lisabonu. Účastníci mají možnost zakusit společenství s místní komunitou, všemi poutníky a otevřít obzory víry živého Krista, který se jim zjevuje v každodenním životě. Program je založený na pěti pilířích: přijetí, objevování, misie, kultura a vyslání.

Porto, jedno z nejkrásnějších měst Portugalska, znamená v překladu “přístav” a zvláště během Světových dnů mládeže chce toto poslání naplnit a být přístavem, který spojuje všechny příchozí. Přístav založený na přátelství a jednotě. Přístav žijící v radosti ze vzkříšeného Krista a ve vzájemné lásce. Přístav pozorný ke všem, k přítomnosti i budoucnosti, skrze kulturu, umění a péči o náš společný domov a víru.