Modlitba za Celostátní setkání Animátorů v Kroměříži

Modlitba za Celostátní setkání Animátorů v Kroměříži
Zveme vás všechny k modlitbě za Celostátní setkání animátorů v Kroměříži:
 
Nebeský Otče,
ty chceš, aby se každý člověk setkal s tvým Synem,
Dobrým Pastýřem, který nás vodí k pramenům živé vody.
Prosíme tě za mladé lidi, které voláš k účasti na jeho poslání.
Vlij jim do srdce svou Lásku, Ducha Svatého,
ať se v nich stane pramenem, 
z něhož budou moci pít všichni, k nimž je posíláš.
Požehnej Celostátnímu setkání animátorů v Kroměříži,
aby zde utvořili opravdové společenství, 
v němž načerpají sílu a inspiraci ke službě druhým.
 
Maria, Průvodkyně na cestách, oroduj za nás.
Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.
Svatý Ondřeji, oroduj za nás.
Svatý Jene Evangelisto, oroduj za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.
 
S církevním schválením vydala Sekce pro mládež ČBK
 
Modlitbu si můžete také stáhnout a vytisknout: A6, A5.