Hymna Jubilejního roku 2025

Text:

R: Plamen naděje v nás oživ, v píseň chvály proměň jej. Poutníky, co naději nesou, Pane, chraň a provázej.

1. Každý jazyk, lid i národ najde světlo v Slově Tvém. Všechno, co je rozptýlené, nalezne jednotu v Něm.

2. Bože něžný, trpělivý, posiluj nás v naději. Nové nebe, novou zemi Boží Duch kéž obnoví.

3. Vstaň a jdi, Duch Svatý vane, sám Bůh vstupuje v náš svět. Kdo jej dá poznat hledajícím? Pošli mne, zní má odpověď.

Noty ke stažení zde.

Originál (ENG):