Paříž 1997

               

Mnozí očekávali, že nadšení mladých lidí pro papeže, na němž bylo patrné postupující stáří a nemoc působící obtíže při mluvení, bude upadat. Zvítězila však odvaha papeže a pařížského arcibiskupa kardinála Jeana-Marie Lustigera. Na závěrečné mši svaté se sešlo přes 1 200 000 účastníků, což byl dvojnásobek nejodvážnějších prognóz. Novinkou, která SDM obohatila, byl pobyt mladých lidí v diecézích hostitelské země (tzv. Dny v diecézích). Skupinu poutníků z ČR tvořilo 2 000 mladých.

Datum: 19.–24. 8. 1997

Motto: „Mistře, kde bydlíš? Pojďte a uvidíte!" (Jan 1,38-39)

Hymna: Maitre et Seigneur (Mistr a Pán)

 

Dokumentární film o SDM v Paříži:

 

Krátký sestřih: