Sydney 2008

               

Na SDM v Sydney se vypravilo 220 mladých z ČR v doprovodu dvou biskupů, Jiřího Paďoura a Pavla Posáda. Česká skupina se účastnila předprogramu v diecézi Melbourne. Ubytování v rodinách přispělo k poznání života obyčejných lidí. Čeští poutníci navštívili českou krajanskou komunitu zvanou „Šumava", kde se setkali s otcem Aurelem Hrdinou, českým kapucínem, který žil v Austrálii více než 50 let, a samozřejmě s Čechy, kteří emigrovali mezi lety 1968 až 1989.

Od 15. 7. probíhal v Sydney program Světových dnů mládeže. Naši biskupové měli pro české poutníky přichystány katecheze a společně slavili mše svaté. Odpoledne si mladí vybírali z pestré nabídky různých přednášek, workshopů, koncertů. Při slavnostní vigilii zazněla různá svědectví o Duchu Svatém. O Duchu Svatém – daru moudrosti mluvila také Marie Štěpánová z Červeného Kostelce (královéhradecká diecéze). V neděli během závěrečné mše svaté papež udělil biřmování 24 kandidátům. Byl biřmován také jeden český zástupce Václav Rylko z Třanovic (ostravsko-opavská diecéze).

Datum: 15. – 20. 7. 2008

Motto: „Až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky." (Sk 1,8)

Hymna: Sílu dám (Receive the Power)

 

Krátký sestřih:

 

Dokumentární film o SDM v Sydney, Promo video, Záznam vigilie