Papež přeložil diecézní Den mládeže z Květné neděle na slavnost Ježíše Krista Krále

Papež přeložil diecézní Den mládeže z Květné neděle na slavnost Ježíše Krista Krále
Dnes dopoledne v bazilice sv. Petra sloužil Svatý otec liturgii ze slavnosti Ježíše Krista Krále. V jejím závěru proběhlo také symbolické předání symbolů Světových dnů mládeže (kříže a mariánské ikony), jež se ze známých důvodů letos nekonalo, jak bylo zvykem, na Květnou neděli.
 

Petrův nástupce při této příležitosti oznámil, že každoroční diecézní Světový den mládeže se bude  namísto Květné neděle konat od příštího roku právě na slavnost Ježíše Krista Krále, tedy poslední neděli liturgického roku. Dnešní eucharistie se proto účastnily dvě delegace mladých lidí z Panamy a z Portugalska, tedy pořadatelských zemí minulých a budoucích mezikontinentálních Světových dnů mládeže, konaných v letním období.  Ty příští by měly proběhnout v roce 2023 v Lisabonu. Papež František věnoval dnešní homilii právě mladým lidem. Její PLNÉ ZNĚNÍ najdete ZDE.

Po skončení bohoslužby papež František řekl:

Na závěr této eucharistie srdečně zdravím všechny vás přítomné a ty, kdo nás sledují prostřednictvím médií. Zvláště zdravím vás, mladé, panamskou a portugalskou mládež, představovanou  dvěma delegacemi, které si za chvíli předají kříž a mariánskou ikonu Salus Populi Romani, tedy symboly Světových dnů mládeže. Toto výmluvné gesto naznačuje cestu, která nás v roce 2023 přivede do Lisabonu. V rámci přípravy na příští konání mezikontinentálních Světových dnů mládeže bych rád poukázal také na jejich pořádání v místních církvích. Třicetipět let od ustanovení Světových dnů mládeže, po vyslechnutí různých názorů a vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život, kompetentního pro pastoraci mládeže, jsem se rozhodl přenést od příštího roku diecézní konání Světového dne mládeže z Květné neděle na slavnost Ježíše Krista Krále. Středem tak nadále zůstává tajemství Ježíše Krista, Vykupitele člověka, jak neustále zdůrazňoval svatý Jan Pavel II., iniciátor a patron Světových dnů mládeže. Drazí mladí lidé, křičte svým životem, že Kristus žije a kraluje, že Kristus je Pán! Budete-li mlčet, ujišťuji vás, že bude křičet kamení (srov. Lk 19,40).

 

Převzato z https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2020-11/papez-prelozil-diecezni-den-mladeze-z-kvetne-nedele-na-slavnost.html