Papež František: "Světové dny mládeže nechávají mladé růst ve víře"

Papež František: "Světové dny mládeže nechávají mladé růst ve víře"

Papež František hovoří k mladým lidem, kteří se připravují na Světové dny mládeže: "Umím si představit, jaké máte starosti. Musíte všechno dopředu naplánovat, zařídit si dovolenou v práci, skloubit cestu se studiem, našetřit peníze na drahé letenky. Je to mnoho starostí, ale přitom máme před očima společný cíl – tento velký sen. Podílet se na Světových dnech mládeže je něco krásného. Když to člověk pocítí, má velkou touhu se opravdu zapojit."

Papež mluví o entuziasmu a nadšení. Vybízí mládež, aby měla velkou naději a nahlížela na celosvětové setkání jako na příležitost k růstu, poznání sebe sama, ale také jako na obohacující setkání s mladými z celého světa. Právě vědomí, kolik dobrého může tolik mladých načerpat v Lisabonu a poté roznést do celého světa, je velkou nadějí pro církev.

Svatý otec vybízí mládež, aby se na setkání připravovala i skrze mezigenerační dialog. Právě skrze vztah se staršími lidmi může mladý člověk načerpat moudrost. "Vraťte se ke svým kořenům! Mnozí z vás máte babičku, dědečka. Běžte za nimi a zeptejte se jich: "Pořádaly se za vás Světové dny mládeže?" "Určitě ne." "A co si myslíte, že bych tam měl dělat?" Povídejte si s nimi, protože oni vás naučí moudrosti."

převzato z cirkev.cz

video: TV Noe; foto: flickr Panama 2019, by: Lazaro Gutierrez